Zápis detí 2023/24

Zápis detí od 4 do 10 rokov bude prebiehať
v pondelok 4. 9. 2023 od 15.00 do 18.00
v baletnej sále v CC Centre na Jiráskovej 3.
Od 5. 9. 2023 prebieha už riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

pondelok / streda     16.30 - 17.30     4 -5 ročné (60 min.)
pondelok / streda     17.35 - 18.45     7 - 8 ročné (70 min.)
utorok / štvrtok     16.30 - 17.30     6 - 7 ročné (60 min.)
  utorok / štvrtok     17.35 - 18.45     9 - 11 ročné (70 min.)

Možnosť jednej skúšobnej hodiny zdarma.

Kontakt: 0905 184 162, baletnestudio@terpsichore.sk

Novinky

Tento školský rok 2022/23 sme úspešne zakončili tanečným predstavením s názvom

PRINCEZNIČKY NA BÁLE

 

Všetkým malým baletkám a ich rodičom i starým rodičom prajeme krásne prázdniny
a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

 

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

2 % z daní

Darovanie

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MÚZA TANCA TERPSICHORÉ podporovať pohybovo nadané deti v oblasti klasického tanca. Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vaším pričinením získa, budú použité výlučne na podporu vzdelávania. Ak nám chcete darovať 2% z daní, návod si stiahnite tu.

Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané o. z. MÚZA TANCA TERPSICHORÉ, IČO 50442813

Výučba

Náplň výučby

V baletnom štúdiu vychovávame deti od 4 rokov k estetickému cíteniu a rozvíjame ich pohybové aktivity v duchu baletu hravou formou. Staršie deti (od 7 rokov) sa venujú základom techniky klasického tanca a scénickej praxe.

Vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebieha počas školského roka dvakrát týždenne v 60 – 70 minútových lekciách. Hodiny sú vedené kvalifikovanými pedagógmi so sprievodom klaviristu/korepetítora. Výučba je koncipovaná ako ucelené štúdium s pokračovaním vo vyšších ročníkoch.

Počas prázdnin usporiadame Letnú školu, kde pôsobia okrem pedagógov klasického tanca aj pedagógovia zameraní na moderné techniky, ktoré sa u nás vyučujú len okrajovo.

Raz ročne majú rodičia možnosť vidieť otvorenú hodinu na baletnej sále. Vyvrcholením celoročného cvičenia bývajú samostatné predstavenia v divadle - DK Zrkadlový háj, DK Dúbravka a v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Mnohé z našich žiačok pokračovali v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, Prahe, Viedni. Dnes niektoré z nich pôsobia ako sólistky alebo členky profesionálnych divadiel u nás i v zahraničí.

Galéria

Koncert 2023 - Princezničky na bále

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

História

Spoznajte nás

Baletné štúdio Terpsichoré založili v roku 1992 spoločne pedagogičky Tanečného konzervatória v Bratislave na Gorazdovej 20
Mgr.art Klára Škodová - pedagóg klasického tanca
Mgr. Marta Janičkovičová - klaviristka a korepetítorka klasického tanca a scénickej praxe.
Zámerom vzniku bolo podchytiť deti v útlom veku pre nadšenie z tanca, podporiť zdravý telesný vývoj a neskôr v nich prebudiť lásku ku klasickému tancu.

Počas existencie Baletného štúdia Terpsichoré sa v ňom vystriedalo viacero pedagógv tanca, ktorí sa podieľali na kvalite vzdelávania detí a tiež budúcich tanečníc. Niektoré z nich pôsobili neskôr u nás aj ako pedagogičky.
Od roku 2008 účinkovali deti z nášho štúdia niekoľko sezón v balete Luskáčik v Slovenskom národnom divadle. Na základe konkurzu si ich vybral osobne kanadský choreograf Ferdinand Nault do rolí myší.

Napriek všetkým udalostiam a zmenám sa nám podarilo dodnes nepretržite pokračovať v mestskej časti Petržalka, aj keď sme sa niekoľkokrát sťahovali do iných priestorov.
Momentálne pôsobíme od 1. júla 2021 v dvoch baletných sálach v Kultúrnom zariadení CC Centrum, Jiráskova 3.

Kontakt

Kontaktujte nás
  Kontaktné informácie

  baletnestudio@terpsichore.sk

  Mgr. Marta Janičkovičová
  (+421 905 184 162)

  Baletné štúdio TERPSICHORÉ
  CC Centrum, Jiráskova 3, 851 01 Bratislava