2 % z daní

Darovanie

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MÚZA TANCA TERPSICHORÉ podporovať pohybovo nadané deti v oblasti klasického tanca. Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vaším pričinením získa, budú použité výlučne na podporu vzdelávania. Ak nám chcete darovať 2% z daní, návod si stiahnite tu.

Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané o. z. MÚZA TANCA TERPSICHORÉ

Zápis detí

Podmienky

Zápis detí v školskom roku 2019/2020 bude v dňoch 2. - 6. septembra 2019 v čase od 15:00 - 18:00 hod. v Baletnom štúdiu TERPSICHORÉ, Černyševského 8, Bratislava. Deti musia mať ku dňu zápisu dovŕšené 4 roky. Vekovo staršie deti prijímame po preskúšaní, ak splnia predpoklady na zaradenie do príslušného ročníka podľa veku.

Výučba

Náplň výučby

V baletnom štúdiu vychovávame deti od 4 rokov k estetickému cíteniu a rozvíjame ich pohybové aktivity v duchu baletu hravou formou. Staršie deti (od 7 rokov) sa venujú základom techniky klasického tanca a scénickej praxe.

Žiačky vo vyšších ročníkoch, ktoré spĺňajú vyššiu technickú úroveň, majú možnosť navštevovať hodiny Tanec na špičkách – 60 min. týždenne.
Vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebieha počas školského roka dvakrát týždenne v 60 – 90 minútových lekciách a je koncipované ako ucelené štúdium s pokračovaním vo vyšších ročníkoch. Počas prázdnin usporiadame Letnú školu, kde si prizývame hosťujúcich pedagógov zameraných na moderné techniky, ktoré sa u nás vyučujú len okrajovo.

Raz ročne majú rodičia možnosť vidieť otvorenú hodinu na baletnej sále. Vyvrcholením celoročného cvičenia bývajú samostatné predstavenia v divadle, ktoré sú verejnou prezentáciou našich žiakov. Najtalentovanejšie deti pokračujú v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, príp. na iných tanečných školách. Dnes niektorí z nich pôsobia ako sólisti alebo členovia profesionálnych divadiel u nás i v zahraničí.

História

Spoznajte nás

Baletné štúdio Terpsichoré v Bratislave založili v roku 1992
Mgr. art Klára Škodová - pedagóg klasického tanca Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave a
Mgr. Marta Janičkovičová - korepetítorka klasického tanca a koncertnej a scénickej praxe.

Svoj zámer realizovali s cieľom vytvoriť podmienky pre výučbu klasického tanca detí od 4 rokov.

Od roku 2006 pôsobila v BŠ Terpsichoré Mgr. art Andrea Sennaro-Jankovská, ArtD., žiačka Mgr.art Kláry Škodovej, ktorá bola umeleckou vedúcou do roku 2015. Od októbra 2015 vedie Baletné štúdio Terpsichoré po umelecko-tanečnej stránke Karin Bečvarová, absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave - pedagóg Eva Jaczová. Idea zakladateliek baletného štúdia bola od začiatku preferovať klasický tanec – balet ako prioritnú a prevažujúcu techniku. Okrajovo sa vyučujú aj iné techniky ako show dance, jazz, contemporary a iné.

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

 • baletnestudio@terpsichore.sk
 • Marta Janičkovičová
  (+421 905 184 162)
  Karin Bečvarová
  (+421 905 405 206)
 • Baletné štúdio TERPSICHORÉ
  Černyševského 8
  (budova Základnej školy- zadný vchod)
  851 01 Bratislava