Novinky

Srdečne vás pozývame na tanečné predstavenie žiačok a žiakov nášho baletného štúdia

SEN O HRAČKÁCH
vo štvrtok 20.6.2024 o 18:00
v DK Zrkadlový háj

 

Workshop s Ninou Polákovou v SND

V sobotu 20.4.2024 boli niektoré žiačky a žiaci nášho baletného štúdia pozvaní a mohli sa tak zúčastnit jedinečného
projektu Slovenského národného divadla - Workshop s Ninou Polákovou.
Pre malých tanečníkov bolo nepochybne inšpiratívne zažiť baletný tréning v podaní bývalej primabaleríny Viedenskej štátnej opery a dnešnej riaditeľky Baletu SND.
Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa opäť na podobné stretnutie.    

Letná tanečná škola v Terpsichoré

19. – 23. august 2024
Denne v čase: 8.30 -12.00 hod
Miesto konania: Veľká sála v CC Centre, Jiráskova 6, Bratislava - Petržalka
Pre deti od 8 – 12 rokov
Náplň výučby: rozcvičovanie, posilňovacie cvičenia, klasický tréning, moderné techniky,  improvizácia

Vyučujúci: pedagógovia BŠ Terpsichoré

Cena: 150 eur

Prihlasovanie a platba do 15. júna 2024

Storno podmienky:
- v prípade stornovania účasti 10 a viac dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
- storno do 10 až 2 dni pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
- v prípade stornovania 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt, predstavuje storno 100% z uhradenej ceny 

Prihlásiť sa môžete na adrese: baletnestudio@terpsichore.sk

2 % z daní

Darovanie

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MÚZA TANCA TERPSICHORÉ podporovať pohybovo nadané deti v oblasti klasického tanca. Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vaším pričinením získa, budú použité výlučne na podporu vzdelávania. Ak nám chcete darovať 2% z daní, návod si stiahnite tu.

Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané o. z. MÚZA TANCA TERPSICHORÉ, IČO 50442813

Výučba

Náplň výučby

V baletnom štúdiu vychovávame deti od 4 rokov k estetickému cíteniu a rozvíjame ich pohybové aktivity v duchu baletu hravou formou. Staršie deti (od 7 rokov) sa venujú základom techniky klasického tanca a scénickej praxe.

Vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebieha počas školského roka dvakrát týždenne v 60 – 70 minútových lekciách. Hodiny sú vedené kvalifikovanými pedagógmi so sprievodom klaviristu/korepetítora. Výučba je koncipovaná ako ucelené štúdium s pokračovaním vo vyšších ročníkoch.

Počas prázdnin usporiadame Letnú školu, kde pôsobia okrem pedagógov klasického tanca aj pedagógovia zameraní na moderné techniky, ktoré sa u nás vyučujú len okrajovo.

Raz ročne majú rodičia možnosť vidieť otvorenú hodinu na baletnej sále. Vyvrcholením celoročného cvičenia bývajú samostatné predstavenia v divadle - DK Zrkadlový háj, DK Dúbravka a v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Mnohé z našich žiačok pokračovali v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, Prahe, Viedni. Dnes niektoré z nich pôsobia ako sólistky alebo členky profesionálnych divadiel u nás i v zahraničí.

Galéria

Koncert 2023 - Princezničky na bále

História

Spoznajte nás

Baletné štúdio Terpsichoré založili v roku 1992 spoločne pedagogičky Tanečného konzervatória v Bratislave na Gorazdovej 20
Mgr.art Klára Škodová - pedagóg klasického tanca
Mgr. Marta Janičkovičová - klaviristka a korepetítorka klasického tanca a scénickej praxe.
Zámerom vzniku bolo podchytiť deti v útlom veku pre nadšenie z tanca, podporiť zdravý telesný vývoj a neskôr v nich prebudiť lásku ku klasickému tancu.

Počas existencie Baletného štúdia Terpsichoré sa v ňom vystriedalo viacero pedagógv tanca, ktorí sa podieľali na kvalite vzdelávania detí a tiež budúcich tanečníc. Niektoré z nich pôsobili neskôr u nás aj ako pedagogičky.
Od roku 2008 účinkovali deti z nášho štúdia niekoľko sezón v balete Luskáčik v Slovenskom národnom divadle. Na základe konkurzu si ich vybral osobne kanadský choreograf Ferdinand Nault do rolí myší.

Napriek všetkým udalostiam a zmenám sa nám podarilo dodnes nepretržite pokračovať v mestskej časti Petržalka, aj keď sme sa niekoľkokrát sťahovali do iných priestorov.
Momentálne pôsobíme od 1. júla 2021 v dvoch baletných sálach v Kultúrnom zariadení CC Centrum, Jiráskova 3.

Kontakt

Kontaktujte nás
  Kontaktné informácie

  baletnestudio@terpsichore.sk

  Mgr. Marta Janičkovičová
  (+421 905 184 162)

  Baletné štúdio TERPSICHORÉ
  CC Centrum, Jiráskova 3, 851 01 Bratislava