Zápis detí 2023/24

Zápis detí od 4 do 10 rokov bude prebiehať
v pondelok 4. 9. 2023 od 15.00 do 18.00
v baletnej sále v CC Centre na Jiráskovej 3.
Od 5. 9. 2023 prebieha už riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

pondelok / streda     16.30 - 17.30     4 -5 ročné (60 min.)
pondelok / streda     17.35 - 18.45     7 - 8 ročné (70 min.)
utorok / štvrtok     16.30 - 17.30     6 - 7 ročné (60 min.)
  utorok / štvrtok     17.35 - 18.45     9 - 11 ročné (70 min.)

Možnosť jednej skúšobnej hodiny zdarma.

Kontakt: 0905 184 162, baletnestudio@terpsichore.sk

Novinky

Tento školský rok 2022/23 sme úspešne zakončili tanečným predstavením s názvom

PRINCEZNIČKY NA BÁLE

 

Všetkým malým baletkám a ich rodičom i starým rodičom prajeme krásne prázdniny
a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

 

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

2 % z daní

Darovanie

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MÚZA TANCA TERPSICHORÉ podporovať pohybovo nadané deti v oblasti klasického tanca. Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vaším pričinením získa, budú použité výlučne na podporu vzdelávania. Ak nám chcete darovať 2% z daní, návod si stiahnite tu.

Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané o. z. MÚZA TANCA TERPSICHORÉ, IČO 50442813

Výučba

Náplň výučby

V baletnom štúdiu vychovávame deti od 4 rokov k estetickému cíteniu a rozvíjame ich pohybové aktivity v duchu baletu hravou formou. Staršie deti (od 7 rokov) sa venujú základom techniky klasického tanca a scénickej praxe.

Vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebieha počas školského roka dvakrát týždenne v 60 – 70 minútových lekciách. Hodiny sú vedené kvalifikovanými pedagógmi so sprievodom klaviristu/korepetítora. Výučba je koncipovaná ako ucelené štúdium s pokračovaním vo vyšších ročníkoch.

Počas prázdnin usporiadame Letnú školu, kde pôsobia okrem pedagógov klasického tanca aj pedagógovia zameraní na moderné techniky, ktoré sa u nás vyučujú len okrajovo.

Raz ročne majú rodičia možnosť vidieť otvorenú hodinu na baletnej sále. Vyvrcholením celoročného cvičenia bývajú samostatné predstavenia v divadle - DK Zrkadlový háj, DK Dúbravka a v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Mnohé z našich žiačok pokračovali v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, Prahe, Viedni. Dnes niektoré z nich pôsobia ako sólistky alebo členky profesionálnych divadiel u nás i v zahraničí.

Galéria

Koncert 2023 - Princezničky na bále

História

Spoznajte nás

Baletné štúdio Terpsichoré založili v roku 1992 spoločne pedagogičky Tanečného konzervatória v Bratislave na Gorazdovej 20
Mgr.art Klára Škodová - pedagóg klasického tanca
Mgr. Marta Janičkovičová - klaviristka a korepetítorka klasického tanca a scénickej praxe.
Zámerom vzniku bolo podchytiť deti v útlom veku pre nadšenie z tanca, podporiť zdravý telesný vývoj a neskôr v nich prebudiť lásku ku klasickému tancu.

Počas existencie Baletného štúdia Terpsichoré sa v ňom vystriedalo viacero pedagógv tanca, ktorí sa podieľali na kvalite vzdelávania detí a tiež budúcich tanečníc. Niektoré z nich pôsobili neskôr u nás aj ako pedagogičky.
Od roku 2008 účinkovali deti z nášho štúdia niekoľko sezón v balete Luskáčik v Slovenskom národnom divadle. Na základe konkurzu si ich vybral osobne kanadský choreograf Ferdinand Nault do rolí myší.

Napriek všetkým udalostiam a zmenám sa nám podarilo dodnes nepretržite pokračovať v mestskej časti Petržalka, aj keď sme sa niekoľkokrát sťahovali do iných priestorov.
Momentálne pôsobíme od 1. júla 2021 v dvoch baletných sálach v Kultúrnom zariadení CC Centrum, Jiráskova 3.

Kontakt

Kontaktujte nás
  Kontaktné informácie

  baletnestudio@terpsichore.sk

  Mgr. Marta Janičkovičová
  (+421 905 184 162)

  Baletné štúdio TERPSICHORÉ
  CC Centrum, Jiráskova 3, 851 01 Bratislava